Bøker

Løsarbeidersamfunnet

Omslag

«Løsarbeidersamfunnet.» Andelen arbeidstakere uten fast jobb vokser i den vestlige verden. Det er folk på korttidskontrakter og nulltimerskontrakter, det er innleide, ringevikarer, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Internasjonalt diskuteres det om disse løsarbeiderne – også kalt prekariatet – utgjør en ny samfunnsklasse.

Løsarbeidersamfunnet tar for seg utviklingen i Norge, og gir en bred oversikt over ulike tilknytningsformer i arbeidslivet, både når det gjelder juss og tall. Eksemplene spenner fra østeuropeere på norske byggeplasser til høytlønnede IT-konsulenter i delvis statseide bedrifter. Boka tar for seg nye utfordringer gjennom den såkalte delingsøkonomien, og ser også på framveksten av gråsoner hvor arbeidstakerrettigheter svekkes.

Løsarbeidersamfunnet går inn med nye perspektiver på de mest brennbare spørsmålene i norsk arbeidslivspolitikk. Forfatternes ulike politiske ståsteder, men felles bekymring for utviklingen i arbeidslivet, gjør boka til et originalt og viktig bidrag i samfunnsdebatten.

Arbeidsrett for ledere

Omslag

«Arbeidsrett for ledere» er en total gjennomgang av personalansvaret, forklart gjennom virkelige historier fra norsk arbeidliv.

Boken tar for seg de praktiske, sosiale, psykologiske og juridiske aspekter ved det å drive med ledelse, som arbeidsmiljø, kommunikasjon, jobbintervjuer, ferieavvikling, sykemeldinger, omorganisering og oppsigelser.

Her er også nytt stoff om bemanningsselskaper, nye former for overvåking og utfordringer privatliv/jobb gjennom sosiale medier.

Boka henvender seg til studenter og alle med personalansvar. Den er pensum på HR-linjen på Markedshøyskolen. Elin holder hyppig foredrag om ledelse basert på temaer i boka.

Er du en god sjef?

ScreenCover

«Er du en god sjef» handler om personlighet og ledelse. Her blir du kjent med din egen lederstil. Psykologisk forskning presenteres lettlest og morsomt med mange eksempler og historier fra fra norsk lederhverdag.

Elin har drevet rekruttering basert på testing i mange år. I denne boka forklarer hun hvordan hodejegerne tenker og hva slags teori personlighetstestene bygger på.

Boka kan kjøpes på bokhandelen Trolltekst. Elins holder også hyppig foredrag om ledelse, basert på temaer i boka.

HR og personalledelse

Omslag

«HR og personalledelse gir en innføring i viktige temaer som skal danne grunnlag for videre fordypning i et fag som favner bredt og blant annet omfatter psykologi, sosiologi, statsvitenskap, antropologi, rettsvitenskap og økonomi. Den engelskspråklige forkortelsen HR (Human Resources) har gradvis etablert seg i det norske arbeidslivet som en betegnelse på fagområdet menneskelige ressurser. Boken er skrevet med bakgrunn i norske forhold og norsk lovgivning og inneholder mange praktiske eksempler, diskusjonsoppgaver og caser fra norsk arbeidsliv.

Boken passer svært godt for studenter på bachelornivå og for folk som jobber med HR-relaterte arbeidsoppgaver. Den er også nyttig for mellomledere som har personalansvar, og som trenger mer kunnskap om det å være en personalleder.