Sagt om Løsarbeidersamfunnet:

Boka fikk stor medieomtale og strålende mottakelse blant anmelderne. Her er noen utdrag fra anmeldelsene:

På 1990-tallet kjempet europeisk fagbevegelse mot «atypiske ansettelser»: Midlertidige jobber, ufrivillig deltid, bemanningsselskaper, fiktive enkeltpersonforetak og «minijobber».I dag er denne språkbruken blitt avleggs: Det atypiske er blitt typisk. (…) Kanskje er det også dette nye alvoret som har gjort det mulig for det umake forfatterparet Line Eldring og Elin Ørjasæter – av bladet LO-Aktuelt omtalt som «en venstreorientert rådgiver i Fellesforbundet og en høyreorientert samfunnsdebattant» – å finne sammen i det som er blitt en gnistrende god og grundig samfunnsanalyse av det framvoksende løsarbeidersamfunnet. Jonas Bals i Klassekampen

Line Eldring og Elin Ørjasæter har fra sine ulike ståsteder slått sammen sine kunnskaper om utviklingen i norsk arbeidsliv og presenterer en grundig og viktig oversikt over feltet. De uttrykker sterk bekymring over forvitringen av det organiserte arbeidslivet – det de kaller «gullstandarden i den norske modellen», altså faste ansettelser med regulert lønn og fremforhandlede rettigheter. Det er en rik bok med fyldige referanser: arbeidsrettsdommer, praktiske eksempler og politikersnakk.Jon Rognlien i Dagbladet

«Løsarbeidersamfunnet» er en solid kunnskapssamling til debatten om arbeidslivet, og en god popularisering og tilgjengeliggjøring av de mange tyngre forskningsrapportene, lovendringene og rettssakene som har vært aktuelle på dette feltet de siste årene. Utviklingen i arbeidslivet tyder på at boka vil kunne bli stadig mer aktuell i framtida. Denne populariseringen gir folk et lett tilgjengelig referansepunkt.Ingrid Wergeland i Sosiologen.no

Innleid og underbetalt og Løsarbeidersamfunnet er bøker som kom til rett tid. Det har ikke akkurat vært mangel på politisk betente arbeidslivssaker de siste årene. Ikke minst har spørsmålet om bruk av innleie i byggebransjen og den såkalte Aleris-saken, om bruken av selvstendige næringsdrivende i stedet for fast ansatte, stått høyt på dagsorden her hjemme. Eldring og Ørjasæter tar her en eksplisitt politisk posisjon ved å sette seg selv som forkjempere av trepartssamarbeidet og «den nordiske modellen».Jørn Ljunggren i Norsk sosiologisk tidsskrift