Hvem leser bloggen min?

Selskapet Netigate laget en markedsundersøkelse som i april gikk ut til bloggleserne mine. Undersøkelsen gikk ut til de som får nyhetsbrevet mitt.

1147 av 6170 abonnenter svarte, og jeg satt igjen med søyler og grafer over hvem leserne er og hva de vil ha. Og ja, jeg ble overrasket! Og glad. For mine bekymringer og tvil rundt nyhetsbrevene er nå knust av fakta.

Her er noen av mine hovedfunn: Hele 78 prosent synes at nyhetsbrevet kommer ”passe ofte”. Åtte prosent syntes de kom for sjelden og bare to prosent syntes de kom for ofte. Folk sitter altså ikke hjemme, trommer med fingrene og freser sint over bloggpostene som uteblir. De blir heller ikke rasende fordi de synes de spammes. Majoriteten er helt fornøyd. Det måtte jeg se svart på hvitt før jeg klarte tro det.

Leserne fordeler seg jevnt over alle de ulike temaene jeg la inn som svaralternativer i undersøkelsen. På spørsmål om hvilket tema folk var mest interessert i (av 11 mulige interesser) kom ”arbeidsliv og politikk” øverst, hele 51 prosent krysset av her. Nest etter det kom politikk og innvandring med 50 prosent og deretter internasjonal politikk, økonomisk politikk og HR/ledelse med om lag 40 prosent hver. Her kunne folk altså krysse av på flere alternativer. På jumboplass kom ”ingen av delene”. Fem prosent av leserne er ikke interessert i noe av det jeg skriver om! Det tar jeg på kontoen for kuriosa. Den blå kurven er lesere under 30, de lyseblå mellom 30 og 50 og de mørkeblå er over 50. De røde er snittet.

Skjermbilde 2016-05-03 kl. 22.29.53

På ett eneste punkt synes jeg leserne skuffer: Kun ni prosent er interessert i kulturlandskap og beiting. Her er det bare å jobbe på for å øke interessen!

Hele 63 prosent av leserne er over 50 år og 21 prosent er pensjonister. Det er altså folk som har tid til å lese og de eldre kjøper klart mere bøker på nett og ebøker enn de yngre. Til tross for at nesten en fjerdedel er enten pensjonister eller studenter, så har hele 27 prosent av leserne mine personalansvar, blant de offentlig ansatte er det enda flere med personalansvar. Av leserne er 36 prosent ansatt i privat sektor, 24 prosent i offentlig sektor og hele 13 prosent er næringsdrivende. Så var jeg veldig nysgjerrig på fordelingen av kvinner og menn. Den viste seg å være ganske jevn, med 52 prosent kvinner og 48 prosent menn. Det er de yngre som gjør at kvinner er i flertall, for blant dem under 30 er det hele 7 prosent kvinner.

Bare fem prosent av leserne kom inn i nyhetsbrevet via Trolltekst, mikroforlaget som drives av Nils Gullak Horvei og meg selv. Men det er stor interesse for temaene Trolltekst lager bøker om. Temaet innvandring kommer nemlig på topp når leserne får listet opp alternative temaer i nye bøker. Og ikke minst interessant: De er mest interessert i de politiske og økonomiske sidene ved innvandring, mens islam som tema bare nevnes av noen få. Vi bør altså fortsette med det vi er best til: Økonomi og politikk knyttet til nye demografiske trender. Det var ingen irritasjon å spore over reklame for Trolltekst-bøker eller at Trolltekst og Elins blogg er slått sammen i samme nyhetsbrev. Hele 83 prosent av leserne kjøper bøker på nett, og hele 62 prosent kjøper ebøker på nett. Det er skyhøyt over normalbefolkningen der tallene er hhv 39 og 12 prosent.

Skjermbilde 2016-05-03 kl. 22.29.31

Ettersom denne markedsundersøkelsen ble laget av selskapet Netigate er denne bloggposten å betrakte som delvis sponset – og det er viktig for meg at du som leser bør vite om det. Men jeg kan si noe om hvorfor jeg etablerte kontakt med akkurat Netigate: Netigate er en utfordrer til Questback, som tidligere har dominert det norske markedet for markedsundersøkelser. Jeg liker utfordrere. Men mer interessant for leserne kanskje: Netigate har et utrolig bra brukergrensesnitt. Jeg har kunnet følge svarprosentene hele veien, fra dag til dag, og grensesnittet er kult, enkelt og informativt. Netigate har laget spesielle varianter av opplysningene (f.eks. hvordan fordeler interessene seg på ulike aldersgrupper) ettersom hva jeg er interessert i. Opplegget virker smooth, enkelt og kjapt. Per i dag har de kunder av alle størrelser, fra meg som den bitteminste til bedrifter som Yara International, Jernia og Handelsbanken.

Ordskyen under er generert av svarene på spørsmålet: Har du noen øvrige kommentarer om hva du synes vi bør lage bøker om? Svaret er jo ganske klart, de som abonnerer på nyhetsbrevet mitt ønsker seg bøker om innvandring, og ord som er knyttet til økonomi går igjen flere steder.

Ordsky, generert av Netigate etter data fra undersøkelse av mine lesere.

Markedsundersøkelser fører ofte til at man endrer strategi. For oss ble det motsatt. Leserne er jo helt fornøyd! Vi bør bare fortsette som før, inntil vi blir pensjonister om ikke alt for lenge. DA SKAL VI GI GASS!!! Og takket være denne undersøkelsen vet vi at vi trygt kan gi gass på de områdene vi selv er mest interessert i.

Her er nettbokhandelen Trolltekst

Her er min sideblogg tilegnet geiter, beiting og kulturlandskap

Gå tilbake til forsiden her eller abonner på nyhetsbrevet: Her er lenken for å melde seg på nyhetsbrevet.